فیلترهای فعال

شلوار کتان مام فیت 289
 • ‎30%

شلوار کتان مام فیت 289

‎1,399,000 تومان ‎979,300 تومان ‎30%
در دسترس: 2 موجود می باشد

جنس شلوار: کتان

نرمی و زبری: نرم

ضخامت: متوسط

جیب: دو جیب پاکتی در پشت، دو جیب مورب در جلو

جزئیات مدل: کمر کشی، دارای پل کمر

شلوار بوت کات 287
 • ‎30%

شلوار بوت کات 287

‎1,399,000 تومان ‎979,300 تومان ‎30%
در دسترس: 2 موجود می باشد

جنس شلوار: جین

ضخامت: متوسط

جیب: دو جیب منحنی در جلو، دو جیب پاکتی در پشت

جزئیات مدل: پارچه کمی کشی، شلوار بوت کات به شلواری گفته می شود که راسته است اما از قسمت زانو به پایین کمی گشاد می شود.

شلوار بگ زنانه 285
 • ‎50%

شلوار بگ زنانه 285

‎1,199,000 تومان ‎599,500 تومان ‎50%
در دسترس: 2 موجود می باشد

نرمی و زبری: نرم

ضخامت: متوسط

جزئیات مدل: دارای پل کمر، پارچه فاقد کشسانی

جیب: دو جیب منحنی در جلو، دو جیب پاکتی در پشت شلوار

شلوار جین 272
 • ‎30%

شلوار جین 272

‎1,399,000 تومان ‎979,300 تومان ‎30%
در دسترس: 2 موجود می باشد

نرمی و زبری: نرم

ضخامت پارچه: متوسط

جیب: دو جیب منحنی در جلو و دو جیب پاکتی در پشت

جزئیات مدل: پل کمر، پارچه شلوار با قابلیت کشسانی، دارای سنگ شور

شلوار جین 268
 • ‎30%

شلوار جین 268

‎1,699,000 تومان ‎1,189,300 تومان ‎30%
در دسترس: 2 موجود می باشد

نرمی و زبری: نرم

ضخامت: متوسط

جیب: دو جیب منحنی در جلو و دو جیب پاکتی در پشت

جزئیات مدل: دارای پل کمر، دارای زاپ روی ران و زانو

شلوار جین زنانه 267
 • ‎30%

شلوار جین زنانه 267

‎1,699,000 تومان ‎1,189,300 تومان ‎30%
در دسترس: 2 موجود می باشد

جنس الیاف: جین 

نرمی و زبری: نرم

ضخامت: متوسط

جیب: دو جیب منحنی در جلو، دو جیب پاکتی پشت شلوار

جزئیات مدل: دارای پل کمر، پشت کمرکشی، دارای زاپ در جلوی شلوار 

شلوار جین 266
 • ‎30%

شلوار جین 266

‎1,699,000 تومان ‎1,189,300 تومان ‎30%
در دسترس: 2 موجود می باشد

جنس الیاف: جین 

نرمی و زبری: نرم

ضخامت: متوسط

جیب: دو جیب منحنی در جلو، دو جیب پاکتی پشت شلوار

جزئیات مدل: دارای پل کمر، پشت کمرکشی

شلوار جین بگ زنانه 260
 • ‎25%

شلوار جین بگ زنانه 260

‎1,299,000 تومان ‎974,250 تومان ‎25%
در دسترس: 2 موجود می باشد

کمر: کش

نرمی و زبری: نرم

ضخامت: متوسط

جزئیات مدل: دارای پل کمر، پارچه فاقد کشسانی

جیب: دو جیب منحنی در جلو، دو جیب پاکتی در پشت شلوار

شلوار جین بگ زنانه 259
 • ‎25%

شلوار جین بگ زنانه 259

‎1,299,000 تومان ‎974,250 تومان ‎25%
در دسترس: 2 موجود می باشد

کمر: کش

نرمی و زبری: نرم

ضخامت: متوسط

جزئیات مدل: دارای پل کمر، پارچه فاقد کشسانی

جیب: دو جیب منحنی در جلو، دو جیب پاکتی در پشت شلوار

شلوار جین بگ زنانه 253
 • ‎30%

شلوار جین بگ زنانه 253

‎1,299,000 تومان ‎909,300 تومان ‎30%
در دسترس: 2 موجود می باشد

نرمی و زبری: نرم

ضخامت: متوسط

جیب: دو جیب منحنی در جلو، دو جیب پاکتی در پشت شلوار

جزئیات مدل: دارای پل کمر، پارچه فاقد کشسانی

شلوار کتان زنانه 127
 • ‎54%

شلوار کتان زنانه 127

‎429,000 تومان ‎197,340 تومان ‎54%
در دسترس: 1 موجود می باشد

جنس :کتان

طرح :ساده

قد لباس :تا مچ پا

استایل لباس :جذب

نوع فاق :متوسط

توضیحات مدل: دارای دو جیب در پشت و چلو