فیلترهای فعال

پابند زنانه 336
 • ‎10%

پابند زنانه 336

‎299,000 تومان ‎269,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: استیل

رنگ اصلی: طلایی

جزئیات مدل: بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 334
 • ‎10%

پابند زنانه 334

‎99,000 تومان ‎89,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: استیل

طرح: خدا

رنگ اصلی: طلایی

جزئیات مدل: بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 333
 • ‎10%

پابند زنانه 333

‎299,000 تومان ‎269,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: استیل

طرح: پا

رنگ اصلی: طلایی

جزئیات مدل: بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 331
 • ‎10%

پابند زنانه 331

‎299,000 تومان ‎269,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: استیل

طرح: چشم زخم

رنگ اصلی: طلایی

جزئیات مدل: بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 290
 • ‎10%

پابند زنانه 290

‎199,000 تومان ‎179,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

رنگ اصلی: طلایی

جنس: استیل

نوع قفل: پروانه ای

رنگ سنگ: مشکی

جزئیات مدل: ضد حساسیت، بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 283
 • ‎10%

پابند زنانه 283

‎199,000 تومان ‎179,100 تومان ‎10%
در دسترس: 2 موجود می باشد

جنس: استیل

طرح: گل

رنگ اصلی: طلایی

جزئیات مدل: بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 280
 • ‎10%

پابند زنانه 280

‎299,000 تومان ‎269,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: استیل

رنگ اصلی: نقره ای

جزئیات مدل: بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 278
 • ‎10%

پابند زنانه 278

‎299,000 تومان ‎269,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: استیل

طرح: کارتیر

رنگ اصلی: نقره ای

جزئیات مدل: بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 275
 • ‎10%

پابند زنانه 275

‎199,000 تومان ‎179,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

رنگ اصلی: طلایی

جنس: استیل

طرح: گل بابونه

رنگ سنگ : زرد، نارنجی

جزئیات مدل: ضد حساسیت، بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 274
 • ‎10%

پابند زنانه 274

‎199,000 تومان ‎179,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

رنگ اصلی: طلایی

جنس: استیل

نوع قفل: پروانه ای

رنگ سنگ : آبی، سبز، قرمز، مشکی، سفید

جزئیات مدل: ضد حساسیت، بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 210
 • ‎10%

پابند زنانه 210

‎139,000 تومان ‎125,100 تومان ‎10%
در دسترس: 1 موجود می باشد

جنس: استیل

طرح: مروارید

رنگ اصلی: طلایی

رنگ مروارید : سفید

جزئیات مدل: ضد حساسیت، بسیار شیک و سبک

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

پابند زنانه 208
 • ‎10%

پابند زنانه 208

‎399,000 تومان ‎359,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: استیل

طرح: پروانه

رنگ اصلی: طلایی

رنگ سنگ : صورتی

جزئیات مدل: ضد حساسیت، بسیار شیک و سبک دارای نگین های ریز و چشم گیر

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

فیلتر توسط

رنگ

رنگ

موجود بودن

موجود بودن

قیمت

قیمت

 • ‎89,100 تومان - ‎499,000 تومان