فیلترهای فعال

رومانتویی زنانه 229
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 229

‎699,000 تومان ‎629,100 تومان ‎10%
در دسترس: 2 موجود می باشد

جنس: برنج

رنگ : طلایی 

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

رومانتویی زنانه 228
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 228

‎699,000 تومان ‎629,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: برنج

طرح: گل پنج پر

رنگ : طلایی، نقره ای  

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

رومانتویی زنانه 227
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 227

‎489,000 تومان ‎440,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: برنج

طرح: قلبی

رنگ : طلایی

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

رومانتویی زنانه 226
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 226

‎399,000 تومان ‎359,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: برنج

رنگ : نقره ای  

طرح: بیضی همراه با سنگ 

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

رومانتویی زنانه 225
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 225

‎599,000 تومان ‎539,100 تومان ‎10%
در دسترس: 2 موجود می باشد

جنس: برنج

طرح: قلبی

رنگ : طلایی، نقره ای  

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

رومانتویی زنانه 173
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 173

‎699,000 تومان ‎629,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: برنج

رنگ : طلایی، نقره ای  

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

رومانتویی زنانه 158
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 158

‎399,000 تومان ‎359,100 تومان ‎10%
در دسترس: 2 موجود می باشد

نحوه بسته‌ شدن: قفل

جنس: برنج، چوب

مناسب برای: بانوان

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید.

رومانتویی زنانه 157
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 157

‎399,000 تومان ‎359,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: برنج

مناسب برای: بانوان

نحوه بسته‌ شدن: قفل

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید.

رومانتویی زنانه 156
 • ‎10%

رومانتویی زنانه 156

‎599,000 تومان ‎539,100 تومان ‎10%
در دسترس: 2 موجود می باشد

جنس: برنج

نحوه بسته‌ شدن: قفل

جنس بند: چرم مصنوعی

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید.

گردنبند زنانه 154
 • ‎10%

گردنبند زنانه 154

‎699,000 تومان ‎629,100 تومان ‎10%
در دسترس: 3 موجود می باشد

جنس: فلز

رنگ اصلی : نقره ای 

جزئیات مدل : ضد حساسیت ، فوق العاده انعطاف پذیر  

سایر توضیحات: از قرار دادن زیورآلات در معرض مواد شیمیایی اسیدی مانند اسپری و ادکلن حاوی الکل، رنگ‌ها و رطوبت خودداری کنید

فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

قیمت

قیمت

 • ‎260,100 تومان - ‎699,000 تومان